• từ cự ly ngắn đến tầm xa để lựa chọn
  • hỗ trợ iBeacon & Eddystone trong một đơn vị
  • Bắc Âu hoặc TI dựa trên chip

  • cho trong nhà hoặc sử dụng ngoài trời
  • hình dạng khác nhau, cảm biến tích hợp, pin sống để bạn lựa chọn
  • tất cả các cảnh báo có thể lập trình. phù hợp cho sự phát triển của bạn

Beacons với 7 năm tuổi thọ pin

tầm xa đèn hiệu Bluetooth tròn

iBeacons thẻ tín dụng & đèn hiệu Bluetooth

iBeacons kích thước thẻ tín dụng & đèn hiệu Bluetooth

iBeacons di động và đèn hiệu Bluetooth với keychain

Estimote-likeiBeacons & đèn hiệu Bluetooth

iBeacon Ti-cc2540-Based & đèn hiệu Bluetooth

ngoài trời không thấm nước ibeacons & đèn hiệu Bluetooth

iBeacons AA-Pin-Powered & đèn hiệu Bluetooth

Điện thoại di động iBeacon & tags đèn hiệu Bluetooth